Zorghotel

E2en kortdurend en tijdelijk verblijf, met de zekerheid van 24-uurs verpleging en verzorging. Zorghotels staan bekend om hun comfort, privacy en service voor hun gasten. Ziekenhuizen dringen de verblijfsduur van patiënten steeds verder terug. De behoefte aan zorghotels als brugfunctie tussen ziekenhuis en thuis neemt mede daardoor steeds meer toe. Als zorghotel biedt u een uitstekende oplossing voor de herstelperiode na een operatie of behandeling of een vakantie zonder zorgen.

Specialist in de zorg
Om deze zorg te kunnen leveren heeft u als ondernemer te maken met diverse wet- en regelgeving. Wij zijn bekend met de complexe materie waar u als zorgondernemer mee te maken krijgt, zowel bij de opstart als bij reeds gestarte organisaties. Onze dienstverlening en organisatie kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij u en uw onderneming. Samen met u zijn wij altijd op zoek naar het beste resultaat.

Onze dienstverlening
Graag ondersteunen wij u met onderstaande werkzaamheden:

 • Het opstellen van een haalbaarheidsbegroting en daarna bij het maken van een financiële paragraaf voor bancaire instellingen of beleggers;
 • Het aannemen maar ook bij het in-en uitlenen van personeel/ZZP constructies;
 • Het aanvragen van de WTZi-erkenning;
 • Het juist toepassen van de besluitvrijstelling in de omzetbelasting;
 • Fiscale ondersteuning voor cliënten en bewoners. Bewoners kunnen mogelijk in aanmerking komen voor aftrekbare zorgkosten;
 • Rekening houdend met uw persoonlijke situatie;
 • Fiscale en juridische structuur (V.o.f./EZ/BV/Coöperatie/Stichting enz.);
 • Fiscale en juridische advisering en begeleiding/het opstellen van overeenkomsten;
 • Digitalisering financiële administratie/loonadministratie;
 • Opstellen jaarrekeningen (RJ 655);
 • Verzorgen fiscale aangiftes BTW/VPB/IB.

Daarnaast bieden wij de volgende werkzaamheden vanuit onze partner Confirm:

 • Controle op de nacalculatie van uw zorgproductie (WLZ/WMO/JW);
 • Diversen subsidieverklaringen gemeenten;
 • Controle- en/of beoordelingsopdrachten jaarrekeningen;
 • Ondersteuning bij maatschappelijke jaarverantwoording DigiMV.

Wij zijn samenwerkend partner van de brancheorganisatie voor zorghotels Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHZ). Dit is een landelijke organisatie die zich tot doel stelt om somatische revalidatie- en herstelzorg in Nederland te bevorderen en de kwaliteit van de deelnemende instellingen te waarborgen. Lees meer via www.erkendezorghotels.nl.

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.