Zelfstandige behandelcentra

6Binnen het zelfstandig behandelcentrum (ZBC) heeft u een samenwerkingsverband met minstens twee medisch specialisten. Vaak voor specialismen zoals orthopedie, oogheelkunde en dermatologie, waarbij de cliënt niet hoeft te worden opgenomen. De afgelopen jaren is het aantal centra sterk gegroeid. Ongeveer 300 hebben een toelating verkregen op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In tegenstelling tot bijvoorbeeld een privékliniek kunt u als ZBC (net als een regulier ziekenhuis) aanspraak maken op betaling van zorgverzekeraars.  

Specialist in de zorg
Om deze zorg te kunnen leveren heeft u als ondernemer te maken met diverse wet- en regelgeving. Wij zijn bekend met de complexe materie waar u als zorgondernemer mee te maken krijgt, zowel bij de opstart als bij reeds gestarte organisaties. Onze dienstverlening en organisatie kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij u en uw onderneming. Samen met u zijn wij altijd op zoek naar het beste resultaat. U profiteert hierbij van ons grote netwerk in de zorgmarkt.

Onze dienstverlening
Graag ondersteunen wij u met onderstaande werkzaamheden:

 • Advies inzake Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AOIB);
 • Samenstellen jaarstukken met inachtneming van specifieke vereisten grond van Richtlijnen verslaggeving WTZi en RJ 655;
 • Financiële- en loonadministratie;
 • Fiscaal advies;
 • Opstellen financiële verantwoordingen, zoals jaarrekeningen, nacalculaties;
 • Overige advieswerkzaamheden.

Daarnaast bieden wij de volgende werkzaamheden vanuit onze partner Confirm:

 • Beoordelen en controleren jaarrekening met inachtneming van specifieke vereisten grond van Richtlijnen verslaggeving WTZi en RJ 655;
 • Controle op aanleverformulier NZa-kostprijsmodel Medisch Specialistische Zorg;
 • Controle op subsidieregeling zorginfrastructuur (ZIS);
 • Controle op naleving wet- en regelgeving omtrent de Wet Normering Topinkomens (WNT);
 • Overige controlewerkzaamheden.

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.