Particuliere woonzorg

H1et liefst bent u primair bezig met uw bewoners. Samen met uw vakkundige personeelsleden de best beschikbare zorg leveren, welke aansluit bij de individuele wensen van uw bewoners en hun familie. Kwaliteit in verpleging en verzorging, waarbij de individuele behoefte van de bewoners hoog in het vaandel staat. De zorg loopt uiteen van verzorging tot intensieve verpleging en behandeling.

Specialist in de zorg
Om deze zorg te kunnen leveren heeft u als ondernemer te maken met diverse wet- en regelgeving. Wij zijn bekend met de complexe materie waar u als zorgondernemer mee te maken krijgt, zowel bij de opstart als bij reeds gestarte organisaties. Onze dienstverlening en organisatie kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij u en uw onderneming. Samen met u zijn wij altijd op zoek naar het beste resultaat.

Onze dienstverlening
Graag ondersteunen wij u met onderstaande werkzaamheden:

 • Het opstellen van een haalbaarheidsbegroting en daarna bij het maken van een financiële paragraaf voor bancaire instellingen of beleggers;
 • Het aannemen maar ook bij het in-en uitlenen van personeel/ZZP constructies;
 • Het aanvragen van een WTZi-erkenning;
 • Het juist toepassen van de besluitvrijstelling in de omzetbelasting;
 • Fiscale ondersteuning voor cliënten en bewoners. Bewoners kunnen mogelijk in aanmerking komen voor aftrekbare zorgkosten;
 • Rekening houdend met uw persoonlijke situatie;
 • Fiscale en juridische structuur (V.o.f./EZ/BV/Coöperatie/Stichting enz.);
 • Fiscale en juridische advisering en begeleiding/het opstellen van overeenkomsten;
 • Digitalisering financiële administratie/loonadministratie;
 • Opstellen jaarrekeningen (RJ 655);
 • Verzorgen fiscale aangiftes BTW/VPB/IB.

Daarnaast bieden wij de volgende werkzaamheden vanuit onze partner Confirm:

 • Controle op de nacalculatie van uw zorgproductie (WLZ/WMO/JW);
 • Diversen subsidieverklaringen gemeenten;
 • Controle- en/of beoordelingsopdrachten jaarrekeningen;
 • Ondersteuning bij maatschappelijke jaarverantwoording DigiMV.

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.