Jeugdzorg

jeugdzorgOok instellingen voor jeugdhulp, dan wel jeugdbescherming, reclassering en particuliere justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) moeten jaarlijks verantwoording afleggen over hun prestaties dankzij de Jeugdwet. Steeds meer uithuisgeplaatste kinderen/jongeren vinden hier een veilig thuis met professionele begeleiding. Bij een pleeggezin, traditionele tehuizen of gezinshuizen.

Specialist in de zorg
Om deze zorg te kunnen leveren heeft u als ondernemer te maken met diverse wet- en regelgeving. Wij zijn bekend met de complexe materie waar u als zorgondernemer mee te maken krijgt, zowel bij de opstart als bij reeds gestarte organisaties. Onze dienstverlening en organisatie kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij u en uw onderneming. Samen met u zijn wij altijd op zoek naar het beste resultaat. U profiteert hierbij van ons grote netwerk in de zorgmarkt.

Onze dienstverlening
Graag ondersteunen wij u met onderstaande werkzaamheden:

 • Advies inzake Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AOIB);
 • Financiële- en loonadministratie, verwerking salarissen, fiscaal advies;
 • Overige advieswerkzaamheden;
 • Opstellen financiële verantwoordingen, zoals jaarrekeningen, nacalculaties;
 • Adviseren over aftrekbaarheid kosten (zoals Gezinshuis). Wij hebben ruime ervaring met traditionele tehuizen en gezinshuizen (Gezinshuis.com);
 • Samenstellen jaarstukken met inachtneming van specifieke vereisten grond van Richtlijnen verslaggeving WTZi en RJ 655.

Daarnaast bieden wij de volgende werkzaamheden vanuit onze partner Confirm:

 • Beoordelen en controleren jaarrekening met inachtneming van specifieke vereisten grond van Richtlijnen verslaggeving WTZi en RJ 655;
 • Controle op de nacalculatie zorgproductie Wlz, Zvw en WMO. Wij hanteren hierbij de protocollen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals opgesteld voor accountants door de Nationale Zorgautoriteit (NZa);
 • Controle op subsidieregeling zorginfrastructuur (ZIS);
 • Controle op naleving wet- en regelgeving omtrent de Wet Normering Topinkomens (WNT);
 • Overige controlewerkzaamheden.

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.