Wtza: meldplicht nieuwe zorgaanbieders

wtza nieuwe zorgaanbiedersWilt u gaan starten als zorgaanbieder? Dan heeft u volgens het nieuwe wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) een verplichte meldplicht voordat u kunt starten met het verlenen van zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil hiermee beoordelen of u als zorgverlener gaat voldoen aan de eisen. Ook wordt de vergunningsprocedure voor bepaalde zorginstellingen vernieuwd via een aanpassingswet.

Voor wie?
De meldplicht geldt voor alle nieuwe zorgaanbieders die onder de Wet klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkggz) vallen. Alle instellingen die zorg leveren volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen onder de Wkggz, dus het gaat om het merendeel van de zorgaanbieders. Bekijk hier of u onder de Wkkgz valt. Mogelijk moeten ook een aantal bestaande zorgaanbieders toelating aanvragen. Zoals zorgaanbieders die hun werkzaamheden willen uitbreiden en daarmee onder de Wtza vallen. Sommige zorgaanbieders (zoals instellingen voor medisch specialistische zorg) hebben naast de meldingsplicht ook nog een toelatingsvergunning nodig.

De meldplicht: wat houdt het in?
Als nieuwe zorgaanbieder moet u zich (eenmalig) melden bij een digitaal portaal waar diverse vragen ingevuld moeten worden. Met de melding wordt u gewezen op de kwaliteitseisen waaraan u moet voldoen. Er wordt onder andere gevraagd naar de vormen van zorgverlening en of er een klachtregeling aanwezig is. De IGJ selecteert op basis van de antwoorden welke zorgaanbieders bezocht worden.

Wanneer?
De ingangsdatum is momenteel gesteld op 1 juli 2021. Het wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders (Wtza) en het wetsvoorstel aanpassingswet Wtza liggen momenteel bij de Eerste Kamer. Wanneer deze wetsvoorstellen worden aangenomen, vervalt de huidige toelatingsprocedure uit de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).

Zorgonderneming starten
Bent u van plan om een zorgonderneming te starten? Wij kunnen u ondersteunen bij allerlei vraagstukken rondom het starten van een zorgonderneming. Bij de meldplicht, maar ook bij vragen zoals: waar moet u rekening mee houden? Kunt u voldoende inkomsten genereren? En rentelasten afdragen en leningen aflossen? Wij helpen u hier graag mee verder. Neem voor meer informatie contact op met Roland Stokman via tel. 0315 – 270 000.