Specialist in de zorg

_mgl3264guido-pelgrimDe zorgsector is sterk gebonden aan specifieke wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt een toenemende vraag naar zorgverlening ervoor dat de sector volop in beweging is. Als zorgverlener dient u bij de opstart te voldoen aan strenge toelatingseisen, bijvoorbeeld vanuit de Wet Toelating Zorg Instelling (WTZI). Als gevestigde zorgverlener heeft u te maken met een permanente toetsing (o.a. vanuit inspectie Gezondheidszorg) en strenge, specifieke kwaliteitseisen ten aanzien van de jaarrekening, administratieve organisatie en interne beheersing.

Specialist in het gehele traject
Wij begeleiden zowel regionaal als landelijk diverse (particuliere en reguliere) woon- en zorgvoorzieningen, zorghotels, zorginstellingen en thuiszorgorganisaties, maar ook overige zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen. Door onze specifieke kennis van de zorgsector, kunnen wij u op alle fronten van dienst zijn. Variërend van het aanvragen en onderhandelen bij de aanbesteding tot uw financiële administratie en het opstellen van uw jaarrekening. Wij zijn bekend met de complexe materie waar zorgverleners mee te maken krijgen, zowel bij de opstart als bij reeds gestarte organisaties.

Controle voor zorginstellingen
Als bestuurder, toezichthouder, directeur of controller binnen een zorginstelling bent u ongetwijfeld goed op de hoogte van de veranderende regelgeving. Tegelijkertijd wilt u zich liever geen zorgen maken over de financiële verantwoording die daarmee samenhangt. En dat hoeft ook niet, want onze partner Confirm is gespecialiseerd in de controle, beoordeling van de jaarrekening en controle van de nacalculatie voor zorginstellingen. 

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.