Controle via Confirm

_mgl3278guido-pelgrimDe Audit en Assurance werkzaamheden (zoals controle, beoordeling en nacalculatie) worden uitgevoerd door Coöperatie Confirm. Confirm is een initiatief van drie middelgrote accountants- en belastingadvieskantoren, waaronder Westerveld en Vossers. De gebundelde kracht van circa 250 professionals staat daarmee aan de basis van Confirm. Confirm is hierdoor één van de grotere kantoren in Oost-Nederland die uitsluitend is gericht op onafhankelijke accountantscontrole (“audit only”).

Audit en Assurance voor zorginstellingen
Confirm beschikt over een ruime ervaring op het gebied van de accountantscontrole voor zorginstellingen. In de jaarrekeningcontrole wordt er rekening gehouden met de voorgeschreven inrichtingseisen uit de Regeling Verslaggeving WTZi. Daarnaast zorgt Confirm ook voor de controle op de nacalculatie zorgproductie ten behoeve van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) en gemeenten.

Eisen aan de kwaliteit
Externe toezichthouders (zoals de Inspectie Gezondheidszorg, NZa, Zorgkantoren, Zorgverzekeraars en Gemeenten) stellen eisen aan de kwaliteit en de monitoring van uw zorgverlening. Het is dan ook noodzakelijk dat u beschikt over een hierop toegesneden administratieve organisatie met passende interne beheersingsmaatregelen. Confirm besteed daar tijdens de werkzaamheden aandacht aan. Daarnaast bespreken zij alle bevindingen die hieruit naar voren zijn gekomen. Indien gewenst, brengen zij er een schriftelijk rapport van uit; zowel aan de Raad van Bestuur als aan de Raad van Toezicht.

Meer weten?
Wilt u weten wat Confirm voor uw zorginstelling kan betekenen op het gebied van (accountants)controle? Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.