WTZa vervangt WTZi: meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders

Datum gepubliceerd: maandag, 16 december 2019 Ga terug naar het overzicht


Wilt u starten als zorgaanbieder? Als nieuwe zorgaanbieder bent u verplicht om u te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij beoordelen of u als zorgaanbieder in staat bent om goede zorg aan te bieden. Ook wordt de bestaande vergunningsprocedure voor bepaalde zorginstellingen vernieuwd via een aanpassingswet. Dit is op 9 juli 2019 nogmaals benoemd in een brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer.

Strenger toezicht via WTZa
Momenteel moet u een WTZi-toelating aanvragen als u zorg wil leveren die wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zwv) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Via het nieuwe wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) wil het kabinet meer toezicht op nieuwe zorgaanbieders.

WTZa: nieuwe zorgaanbieders sneller in beeld
Via de meld- en vergunningsplicht zijn de nieuwe zorgaanbieders sneller in beeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij kunnen hierdoor de kwaliteitstoetsing beter afstemmen. Ook zijn zorgondernemers hiermee beter bewust van de eisen die worden gesteld aan zorgverlening en hun verantwoordelijkheid hiervoor.

Heeft uw zorginstelling een WTZi-vergunning?
Ook een aantal bestaande zorgaanbieders moeten toelating aanvragen. Zoals zorgaanbieders die hun werkzaamheden willen uitbreiden en daarmee onder de Wtza vallen. De WTZi-vergunning van bestaande zorginstellingen worden omgezet naar een WTZa-vergunning. Sommige zorgaanbieders (zoals instellingen voor medisch specialistische zorg) hebben naast de meldingsplicht ook nog een toelatingsvergunning nodig.

De meldplicht: wat houdt het in?
Als nieuwe zorgaanbieder moet u zich (eenmalig) melden bij een digitaal portaal waar diverse vragen ingevuld moeten worden. Met de melding wordt u gewezen op de kwaliteitseisen waaraan u moet voldoen. Er wordt onder andere gevraagd naar de vormen van zorgverlening en of er een klachtregeling aanwezig is. De IGJ selecteert op basis van de antwoorden welke zorgaanbieders bezocht worden.

Wanneer?
De ingangsdatum is momenteel nog onbekend. Wanneer het wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders (Wtza) en het wetsvoorstel aanpassingswet Wtza door de Tweede Kamer worden aangenomen, vervalt de huidige toelatingsprocedure uit de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).

Meer weten?
Wij kunnen u ondersteunen bij allerlei vraagstukken rondom het starten van een zorgonderneming. Bij de meldplicht, maar ook bij vragen zoals: waar moet u rekening mee houden? Kunt u voldoende inkomsten genereren? En rentelasten afdragen en leningen aflossen? Wij helpen u hier graag mee verder.

Neem voor meer informatie contact op met Roland Stokman via tel. 0315 – 270 000.