Monitor Zorgverzekeringen 2018

Datum gepubliceerd: maandag, 19 november 2018 Ga terug naar het overzicht

Jaarlijks brengt de NZa een Monitor Zorgverzekeringen uit. Hierin gaan zij in op nieuwe ontwikkelingen. Ook geven zij de sector aandachtspunten mee voor de toekomst. Klik hier om de Monitor Zorgverzekeringen 2018 te openen.

De huidige stand van de zorgverzekeringsmarkt biedt een goed uitgangspunt om vervolgstappen naar de toekomst toe te zetten. Deze vervolgstappen hebben onder meer betrekking op het verbeteren van keuze-informatie voor verzekerden, het bevorderen van de betaalbaarheid door goede zorginkoop en het borgen dat afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders goede zorg mogelijk maken en invulling geven aan de juiste zorg op de juiste plek.

Bron: NZa