Extra controle IGJ op de jaarrekening

Datum gepubliceerd: maandag, 14 januari 2019 Ga terug naar het overzicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijft extra controle uitoefenen op de jaarrekening en de accountantsverklaring in komend verslagjaar (2018). Wij hebben een aantal aandachtpunten voor u onder elkaar gezet. Zo moet u ervoor zorgen dat de jaarrekening de juiste onderdelen bevat en dat u de juiste vorm accountantsverklaring laat opstellen.

De juiste onderdelen
Uw jaarrekening moet in ieder geval uit de onderstaande onderdelen bestaan:

  1. Winst en verliesrekening met toelichting;
  2. Grondslagen;
  3. WNT gegevens;
  4. Juiste accountantsverklaring (cq. vorm en w.g. versie).

De regelgeving kan per financieringsstroom verschillen. In het jaardocument kunt u zien wat voor uw instelling van toepassing is.

Tip! Gebruik de modeljaarrekening

Begin 2019 worden de modeljaarrekeningen voor zowel de volledige als de vereenvoudigde verantwoording op de website gepubliceerd. Deze kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw jaarrekening. Deze modellen bevatten de noodzakelijke juiste onderdelen.

Juiste accountantsverklaring
Wanneer u vanwege de omvang en uw type zorgonderneming een andere verklaring dan de controleverklaring mag aanleveren, dan moet u nog wel een aparte WNT-controleverklaring voor uw WNT-gegevens laten opstellen.

Moet u een controleverklaring aanleveren, dan kan worden volstaan met laten opnemen van een WNT-passage in deze controleverklaring.

Let op de WNT-controleverklaring
Wanneer u vanwege de omvang en uw type zorgonderneming een andere verklaring dan de controleverklaring mag aanleveren, dan moet u nog wel een aparte WNT-controleverklaring voor uw WNT-gegevens laten opstellen.

Moet u een controleverklaring aanleveren, dan kan worden volstaan met laten opnemen van een WNT-passage in deze controleverklaring.

Bron: www.jaarverantwoordingzorg.nl/actueel/nieuws/2018/11/20/extra-controle-igj-op-de-jaarrekening