Zorg

Wtza: nieuwe (toelatings)verplichtingen voor Wkkgz zorgaanbieders

Begin dit jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De Wtza vervangt de toelatingsbepalingen van de huidige Wet toelating zorginstellingen (de WTZi). De nieuwe wet geldt zowel voor nieuwe als bestaande zorgaanbieders. De wetsvoorstellen en het concept Uitvoeringsbesluit Wtza zijn inmiddels bij de Eerste Kamer voorgelegd. De inwerktreding is [...]

Lees meer

Corona: uw documenten (digitaal) aanleveren

Levert u uw documenten nog op papier bij ons aan? Zoals uw financiële administratie of stukken voor uw aangifte? Lever dan uw documenten digitaal aan en voorkom verdere verspreiding van het coronavirus. U kunt allerlei documenten uploaden in de beveiligde omgeving van onze portal. Daarnaast kunt u uw financiële administratie aanleveren [...]

Lees meer

Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona

Huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt. Verder ontvangen huisartsen die nu extra op huisartsenposten worden ingeroosterd, een opslag van € 15 per uur. Dat meldt de landelijke [...]

Lees meer

INFORMA Eindejaarstips 2019

Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze Eindejaarstips 2019, waarin we alle tips voor u op een rijtje hebben gezet. Klik hier voor de INFORMA editie Eindejaarstips 2019 In deze tips [...]

Lees meer

Geen verruiming winstuitkering: eerst beter inzicht in kwaliteit zorg

Het ministerie van VWS ziet nog geen noodzaak voor verruiming van de mogelijkheden tot het toestaan van winstuitkeringen. Dit blijkt uit een Kamerbrief van 9 juli 2019. Uit onderzoek blijkt dat zorgaanbieders momenteel voldoende eigen middelen en mogelijkheden hebben voor investeringen. Een verruiming brengt risico’s met zich mee. Een beter inzicht in de kwaliteit van [...]

Lees meer

WTZa vervangt WTZi: meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders

Wilt u starten als zorgaanbieder? Als nieuwe zorgaanbieder bent u verplicht om u te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij beoordelen of u als zorgaanbieder in staat bent om goede zorg aan te bieden. Ook wordt de bestaande vergunningsprocedure voor bepaalde zorginstellingen vernieuwd via een aanpassingswet. Dit is op 9 [...]

Lees meer

Fiscale nieuwjaarstips voor de zorgondernemer

Het begin van het jaar is hét moment om de fiscale positie van uw onderneming zowel zakelijk als privé nog eens onder de loep te nemen. Speciaal voor de zorgondernemer bekijken wij de juridische, fiscale en zorgitems waar u in 2019 rekening mee kunt houden. Welke nieuwe wet- en regelgeving is voor u van belang in 2019? [...]

Lees meer

Vanaf 2019 nieuwe regels bij geen WTZi-zorg geleverd

Voor zorginstellingen die een WTZi-toelating hebben, maar geen zorg hebben geleverd geldt er vanaf verslagjaar 2019 een nieuwe situatie: heeft uw instelling het verslagjaar geen zorg geleverd waar de toelating voor nodig is (WLZ- of ZVW-zorg) dan moet u zich vanaf verslagjaar 2019 vereenvoudigd of volledig verantwoorden. Er kan vanaf dan niet meer worden volstaan [...]

Lees meer

Extra controle IGJ op de jaarrekening

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijft extra controle uitoefenen op de jaarrekening en de accountantsverklaring in komend verslagjaar (2018). Wij hebben een aantal aandachtpunten voor u onder elkaar gezet. Zo moet u ervoor zorgen dat de jaarrekening de juiste onderdelen bevat en dat u de juiste vorm accountantsverklaring laat opstellen. De juiste [...]

Lees meer

Monitor Zorgverzekeringen 2018

Jaarlijks brengt de NZa een Monitor Zorgverzekeringen uit. Hierin gaan zij in op nieuwe ontwikkelingen. Ook geven zij de sector aandachtspunten mee voor de toekomst. Klik hier om de Monitor Zorgverzekeringen 2018 te openen. De huidige stand van de zorgverzekeringsmarkt biedt een goed uitgangspunt om vervolgstappen naar de toekomst toe te zetten. Deze vervolgstappen hebben onder [...]

Lees meer

Brief inzake WMO-verantwoording gemeente Achterhoek 2018

Het Sociaal Domein Achterhoek heeft namens de Achterhoekse gemeenten de zorgaanbieders WMO en Jeugdwet in de gemeenten in de Achterhoek geïnformeerd over de financiële verantwoording WMO- en Jeugdwet over 2018. Hier leest u de volledige brief: Achterhoek - Brief Financiele Verantwoording 2018.

Lees meer

Denk mee: Wet Zorg en dwang in zorg thuis

Geef je mening over de invulling van de Wet Zorg en Dwang voor zorg thuis. Welke onvrijwillige zorg mag thuis worden toegepast? Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/wet-zorg-en-dwang-zorg-thuis.html

Lees meer

Lagere eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1 januari 2018. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/03/lagere-eigen-bijdrage-langdurige-zorg-per-1-januari-2018

Lees meer

Uitstel overheveling extramurale behandeling naar Zorgverzekeringswet tot 2020

Deze aanvullende geneeskundige zorg wordt zowel aan kwetsbare individuen in de thuissituatie als aangroepen (dagbehandeling) geleverd. Bron: https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/01/uitstel-overheveling-extramurale-behandeling-naar-zorgverzekeringswet-tot-2020

Lees meer

Demente ouderen in Apeldoorn wachten soms 1 jaar op woonplek verpleeghuis

Ouderen met dementie in Apeldoorn hebben moeite met het vinden van een passende woonplek. Er zijn namelijk wachttijden in verpleeghuizen en andere zorginstellingen voor ouderen. Apeldoorn heeft slechts een paar honderd plaatsen beschikbaar, maar sommige locaties hebben een wachttijd van een jaar. Dat meldt de Stentor.  Bron: https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/41384-demente-ouderen-in-apeldoorn-wachten-soms-1-jaar-op-woonplek-verpleeghuis.html

Lees meer

Recherche Zorgfraude doorzoekt kantoren van zorgaanbieders

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW doorzocht gisteravond twee kantoren van zorgaanbieders. Ook de woningen van twee voormalige bestuurders van deze zorgaanbieders zijn doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en fraude met declaraties voor zorg. Er is administratie in beslag genomen. Dat meldt de Inspectie.  Bron: https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/41382-recherche-zorgfraude-doorzoekt-kantoren-van-zorgaanbieders.html

Lees meer

Zorgprofessionals schrappen onnodige regels

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gaan vanaf volgende week de bureaucratie te lijf. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij, samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id33340-zorgprofessionals-schrappen-onnodige-regels.html

Lees meer

NZa publiceert resultaten Kostenonderzoek langdurige zorg

De NZa heeft de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg gepubliceerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de herijking van de Wlz-tarieven per 2019. Bron: https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/01/nza-publiceert-resultaten-kostenonderzoek-langdurige-zorg

Lees meer

Aanvulling/rectificatie op artikel “Omzetting PGB in ZIN financiering”

Op 28 september j.l. hebben wij een artikel gepubliceerd met als onderwerp de omzetting van PGB in ZIN financiering. Naar aanleiding van dit artikel is enige discussie en verwarring ontstaan over de inhoud daarvan en heeft Per Saldo ons verzocht om een aantal zaken te verduidelijken en te rectificeren. Doelgroep Het artikel [...]

Lees meer

Challenge ‘Verpleeghuizen van de toekomst’ van start: doet u mee?

Technologie maakt het werk van zorgverleners aantrekkelijker en de zorg beter en veiliger. Daarom zoekt het ministerie van VWS goed werkende voorbeelden van technologie in de zorg. Bron: https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/01/challenge-verpleeghuizen-van-de-toekomst-van-start-doet-u-mee

Lees meer
Pagina 1 van 17