Subsidies: laat geen geld liggen

Datum gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2017 Ga terug naar het overzicht

subsidies zorg westerveld en vossersEr zijn heel veel verschillende subsidies en tegemoetkomingen die voor de zorgsector gelden. Er zijn lokale, regionale en landelijke overheidssubsidies, maar ook subsidies van particuliere fondsen. Veel zorginstellingen lopen onnodig geld mis omdat ze niet op de hoogte zijn van het bestaan van subsidies of van de regels die gelden bij het aanvragen van subsidies. Kortom, een woud van regelingen waarbij de zorgaanbieder al gauw door de bomen het bos niet meer ziet.

Subsidiemogelijkheden
Het is dus van belang dat u zich periodiek laat bijstaan in de vraag of er subsidiemogelijkheden voor uw onderneming zijn. Dit kan door zelf zoeken op internet of door het inschakelen van een professionele subsidieadviseur. Een handig hulpmiddel bij de zoektocht naar subsidies is www.zorgsubsidiekalender.nl. Dit is een commerciële website die zich richt op zorgaanbieders en hulp biedt bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden.

Particuliere zorgaanbieders
Particuliere, dus commerciële, zorgaanbieders komen voor een aantal subsidies helaas niet in aanmerking. Een groot aantal subsidieregelingen heeft namelijk als voorwaarde dat deze uitsluitend toegankelijk zijn voor niet-winstbeogende zorgaanbieders. Dit probleem is op te lossen door een zogenaamde “stichting vrienden van” op te richten. Dit is een stichting die probeert fondsen te werven voor projecten ten behoeve van de onderneming van de particuliere zorgaanbieder. Zo kan een commerciële zorgaanbieder toch via een achterdeur in aanmerking komen voor subsidie. Deze niet winstbeogende stichting start dan het subsidiabele project op en kan voor dit project dan een subsidie aanvragen, zodat de kosten voor de commerciële zorgaanbieder worden verminderd.

“Stichting vrienden van”
De stichting dient uiteraard niet aangemerkt te kunnen worden als een verlengstuk van de commerciële zorgaanbieder. Het bestuur van de stichting dient derhalve voldoende onafhankelijk te zijn van het bestuur van de commerciële zorgaanbieder. De statuten van de stichting dienen voldoende waarborgen te bevatten om te voorkomen dat de commerciële zorgaanbieder en de stichting met elkaar kunnen worden vereenzelvigd. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het oprichten van een “stichting vrienden van”.

Meer weten?
Neem dan contact op met André Loesink of Roland Stokman via tel. 0315 – 270 000.